Duben 2009

"Sieg Heil!", křičel Michael Kocáb na Rómy v Krupce.

25. dubna 2009 v 18:26
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Odstupující ministr pro zvýhodňování Rómů, Michael Kocábka přijel provokovat do Krupky na demonstraci anarchisty, radikály, klerikály i samotné nejsvětější a nejuctívanější, nedotknutelné Rómy. Kocáb šokoval všechny přítomné svým divokým řevem, perfektním německým přízvukem a zvednutou pravicí. Z jeho úst létala nacistická hesla jako útoční netopýři. Sieg Heil!, Die saubere Rasse!, Böhmen und Mähren!, ....takovými a podobnými výkřiky zasypal všechny přítomné. Když ho těžkooděnci povalili na zem a odtáhli k výslechu do přistaveného antonu, tvrdil, že pouze všem přítomným ukazoval, kolik je v Alpách sněhu a přitom si nahlas opakoval německá slovíčka.

O něco lépe na tom byli Rómové, kterých se do Krupky sjelo asi 500, což je jedna průměrná Rómská rodina. Přinesli si sebou cepy, sudlice, srpy, zahradní hrabičky, lopatky a další zbraně, kterými chtěli zaútočit na slušné občany. Policisté je nechali na pokoji, aby to nevypadlo, že jsou rasisti. Rómové za mohutné podpory všech anarchistů křičeli: Chceme vyšší dávky!, Nenuťte nás makat!, ...a další hesla. Potom šli společně čichat toluen na blízké staveniště. Do budoucna prý anarchisté a Rómové plánují další společné demonstrace proti slušným lidem, kteří mají ve svých autech zabudovaná autorádia, která nejdou ukrást. Je to prý skrytý rasismus.

Nechceš do kriminálu? Nech si zapálit barák!

24. dubna 2009 v 19:43
Ano a je to tady, dnes tu máme obzvláště vypečený návod na to, jak se vyhnout nástupu trestu do vězení. Pokud jste již odsouzeni, nemusíte se v našem státě ničeho obávat, do kriminálu nepůjdete. Stačí, když se domluvíte s kamarády, kteří vám zapálí barák nebo byt a prezident Václav Klaus vám zařídí přerušení trestu. Je tu ještě jedna malá, dalo by se říct malinká, ale zato velmi významná, drobnost. Musíte být Róm. Třeba tak jako otec popálené holčičky Ementálky z Vítkova, Deža Strakatoš.

Je to skutečně tak, rasismus naruby se v Čechách šíří jako mor a vyvolení nedotknutelní můžou krást, vraždit a znásilňovat a nebudou za své zločiny potrestáni. A to jen na zakládě příslušnosti k určité menšině. No není to skvělé? Nelitujete toho, že jste se narodili jako Nerómové a tím jste přišli o nekonečné množství výhod, výsad a peněžitých darů od našeho rasistického státu?

Myšlení a chováni českých politiků musí připadat každému Čechovi jako šílené. Slušný člověk, který pracuje většinou také platí všechny možné daně, musí se sakra ohánět, aby měl co jíst a kde bydlet, většinou se musí zadlužit na celý život. Na slušných lidech stojí náš stát, vlastně spíš na jejich penězích. Potom jsou zde lidé, patřící k určité nedotknutelné menšině, kteří nepracují, všechno devastují, rozkrádají a naši politici jim za jejich asociální chování platí bydlení, drahé luxusní automobily a zařídí jim život bez sebemenších starostí. Tomu se v Čechách říká sociální spravedlnost. Pro slušného člověka je to ale absolutně nepochopitelné.Žhářský útok ve Vítkově má na svědomí česká odnož Ku-Klux-Klanu

21. dubna 2009 v 15:30
Investigativním reportérům slovutného Liquidatoru se podařilo rozkrýt další kauzu o dobrých 14 dní dříve než se to podaří české policii. Za útokem na dům spořádáných občanů Romské národnosti ve Vítkově stojí členové obávané organizace Ku-Klux-Klan, konkrétně její české pobočky se sídlem v Budišově nad Budišovkou. Jako důkaz nechť poslouží fotografie vedle tohoto článku, na které jsou všichni Klansmeni vyfocení těsně před útokem u velkého hořícího písmena "T" jako "táhněte". Velké hořící "T" vztyčili Klansmeni před domem vítkovské rodiny Strakatošů a poté nebohé spící rodině zapálili loučemi doškovou střechu jejich pronajatého domku.

Jak všichni víme, Klansmeni jezdí zásadně tmavými auty, do kterých vzápětí nasedli a odjeli směrem na Vítkov-Podhradí. Jedno auto zahlédli očití svědkové Jehovovi, kteří ihned kontaktovali policii. Díky integrovanému záchrannému systému ale na místo dorazili hasiči a hořící dům uhasili i s jeho nájemníky, které počínání Klansmenů pěkně dopálilo! Vítkov se stal přes noc poutním místem, na které se sjíždějí romští aktivisté z celé republiky. Jeden z nich, István Fekete, se k případu vyjádřil takto: "Chazme pele, mindž! Aby ti rakovina vlezla do břicha a tvoje stará porodila krokodýla! Všichni jste rasisty pyčo vole a neser!" Ve volném překladu z Romštiny do Češtiny to znamená: "Všichni jsme hluboce zarmouceni a znepokojeni událostmi ve Vítkově. Všichni Češi jsou rasisti a toto byl rasově motivovaný čin, i když nikdo zatím nezná barvu pleti útočníků, maskovaných bílou kápí."

Michael Kocáb, romský aktivista a ex-ministr, se k věci vyjádřil šalamounsky jako vždy: "Byl-li byt obyvatel bytovky vypálen bílými bytostmi, odbila bílým bytostem poslední hodina." Těžko říct, co tím nedoceněný génius chtěl říct, ale jasné je jedno-pravděpodobně brzo napochoduje do ulic Vítkova se svou iniciativou: Ve Vítkově Ku-Klux-Klan nechceme!

Hon na čarodějnice v 17. století a dnes

2. dubna 2009 v 11:05
Možná si ještě vzpomenete, jak vám ve škole v hodinách dějepisu vyprávěli o "slavném" honu na čarodějnice na našem území v raném novověku, v období 17. století. Co se tehdy na Moravě vlastně stalo? Jak je možné, že relativně civilizovaným lidem najednou přeskočilo a začali se chovat jako ve středověku? Zfanatizovala je církev, která měla tehdy velkou moc a vliv na lidi. Dalo by se říct, že její vliv na myšlení lidí byl srovnatelný s vlivem dnešních médií.

Čarodějnické procesy v 17. století začaly v roce 1622 na severu Moravy, kdy bylo velmi krutě mučeno a popraveno nebo upáleno několik žen. Postupem času dosáhly hony na čarodějnice nevídaných rozměrů, utýráno bylo několik stovek lidí, ale jen část z nich byli muži. Jedním z nich byl šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, mezi lidmi velmi oblíbený katolický duchovní, údajně i velmi vzdělaný, který upozornil na to, že jsou vražděni nevinní. Osudným se mu stala nejen jeho popularita, ale i fakt, že byl stoupencem reformace církve, to znamená, že chtěl její změnu k lepšímu oproti původnímu krutému středověkému modelu. Hlavní aktéři honů na čarodějnice tehdy dlouho přemýšleli, jak inteligentního a oblíbeného Lautnera dostat, až nakonec vymysleli dokonalý plán.

Nejdřív museli proti Lautnerovi sehnat dostatek důkazů, proto uvěznili jeho nejbližší, Lautnerovu hospodyni Zuzanu Voglickovou, která se starala o domácnost po smrti Lautnerovy matky a rodinu Sattlerovu. Mladá a krásná Zuzana Voglicková byla krutě mučena, církevní hodnostáři jí nechali rozdrtit palce na rukách, ona přesto vzdorovala, ale dalším krutějším mučením její odpor zlomili. Před popravou jí byly ještě kleštěmi uštípnuty tři prsty na pravé ruce a její tělo bylo po popravě spáleno spolu s tělem umučené Marie Sattlerové. Umučeni byli i Kašpar Sattler a jeho dcera. Lautnerovi blízcí během mučení zopakovali to, co jim jejich mučitelé diktovali, čímž bylo nashromážděno dost důkazů k zatčení Lautnera.

Hlavním inkvizitorem, který chtěl Lautnera za každou cenu dostat, byl Jindřich František Boblig z Edelstadtu, silně psychicky narušená osobnost s poruchou sexuality a se sklony k homosexualitě a sadismu. Není dnes podobně narušená i velká část novinářů a televizních redaktorů? Boblig potřeboval zatknout Lautnera mimo Šumperk, protože tam by jeho uvěznění vyvolalo velký poprask mezi jeho stoupenci. Lautnerův přítel, Bobligův tajný spojenec, mohelnický děkan Vojtěch Winkler, proto Lautnera pozval do Mohelnice na posvícení. Tam už Bobligovi nic nebránilo v zatčení Lautnera. Boblig měl dokonce v rukou příkaz k zatčení Lautnera podepsaný Karlem II. z Lichtenštejna-Kastelkornu (na mincích, které tento biskup nechal razit, byl psán jako Carolus Dei Gratia Episcopus Olomucensis-Karel, z Boží milosti biskup Olomoucký). Lautner byl vězněn na Mírově od roku 1680 do roku 1684, kdy vydal biskup Karel Olomoucký povolení k jeho mučení. Bobligovi lidé mučili Lautnera od 16. do 28. června 1684 a přes jeho počáteční vzdor se jim ho nakonec podařilo fyzicky i psychicky odrovnat. 18. září 1685 byl Kryštof Lautner v Mohelnici zaživa upálen.

V čarodějnických procesech šlo inkvizitorům především o peníze a nemovitý majetek obviněných (často schopných a bohatých lidí), kdy jejich majetek byl po umučení rozdělen mezi inkvizitory. V případě Lautnera šlo hlavně o to odstranit statečného, vzdělaného a mezi lidmi oblíbeného člověka, který se zastal nevinných. Jindřich František Boblig z Edelstadtu se dožil vysokého věku a díky penězům, které ukradl obětem šílených honů na čarodějnice, prožil spokojené stáří. A to nejzajímavější na konec-psychopat Boblig tvrdil, že čarodějnice mají na svém těle znamení ďábla - Signum Diabolicum, což byla v praxi třeba piha nebo bradavice. Na základě tohoto jasného důkazu spolčení s ďáblem byli obvinění a obviněné mučeni a upáleni. Česká média se dnes mnohdy chovají stejně psychopaticky jako narušený Boblig, když na každém, kdo se jim znelíbí, vidí ďáblovo znamení. Naše média jsou jako moderní inkvizice a stejně jako inkvizice původní jdou hlavně po penězích a po prospěchu. Bohužel se jim stejně jako původním inkvizitorům daří.